Algemene voorwaarden

 1. Betalingen dienen direct na de behandeling te worden voldaan, tenzij anders afgesproken.

 2. Annulering van een afspraak dient minstens 24 uur van tevoren te worden doorgegeven, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

 3. De pedicure is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan tijdens of na de behandeling, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 4. Bij klachten dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden.

 5. De pedicure behoudt zich het recht voor om een behandeling te weigeren indien er sprake is van een medische contra-indicatie.


Privacy beleid

 1. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt indien dit nodig is voor het uitvoeren van de behandeling of het afhandelen van betalingen.

 2. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de behandeling of het afhandelen van betalingen.

 3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de behandeling of het afhandelen van betalingen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 4. De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.


Disclaimer

 1. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de pedicure kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.

 2. De pedicure is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door het gebruik van de informatie op deze website.

 3. De pedicure behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.